Wij automatiseren uw verpakkingsactiviteiten.

Cloud-gebaseerde oplossingen voor brandowners, retailers en verpakkingsproducenten

Digitale integratie van alle deelnemers, systemen en machines maakt continue werkprocessen mogelijk, van artwork tot afgewerkte verpakking.

Voordelen

AixPano biedt innovatieve oplossingen gebaseerd op informatietechnologie en cloud-gebaseerde automatisering om de efficiëntie van de ontwikkeling en productie van verpakkingen te verbeteren.

Versnelde time-to-market

Meer flexibiliteit en kortere reactietijden

Meer en geïndividualiseerde opdrachten verwerken

Verbeteren van de kwaliteit en minimaliseren van de kosten

Our Big Picture

AixPano's cloud-gebaseerde end-to-end diensten bieden een complete en geïntegreerde oplossing voor de nieuwe uitdagingen in de digitale verpakkingsindustrie. Wij organiseren de middelen en back-office IT-systemen van een verpakkingsproducent om gegevens en informatie in de cloud beschikbaar te stellen op basis van gestandaardiseerde processen. Het Packaging Office maakt de digitale dialoog met merkenproducenten en retailers mogelijk door alle gegevens en informatie over het betreffende verpakkingsmateriaal of -proces te verstrekken.
Communicatie en gegevensuitwisseling met leveranciers voor de inkoop van orde gerelateerde materialen en diensten vindt plaats via het PC-suborder portal. De AixPano Automation Services versnellen de betreffende processen door het genereren van artwork, stanstekeningen, drukgegevens en de bijbehorende goedkeuringsdocumenten op aanvraag. Er is momenteel geen efficiëntere oplossing beschikbaar dan de digitale end-to-end diensten van AixPano, voor tijdwinst, meer flexibiliteit en schaalbaarheid bij de ontwikkeling en productie van bedrukte verpakkingen.

Services

End-to-End Packaging Process Integration

Procesautomatisering

Flexibele software aanpassing

Hi-Trust cloud hosting

Platform

Printconnect.com integratie- en samenwerkingsplatform

Printconnect.com is een cloud-gebaseerde integratie- en samenwerkingsplatformdienst voor de verpakkingsketen. Het stelt bedrijven in staat om alle technische en commerciële orde gerelateerde processen digitaal te beheren. Printconnect.com is een beproefde oplossing en is in veel bedrijven aanwezig.
Printconnect.com is een zeer schaalbare webapplicatie op basis van open bestandsformaten en wordt gehost in een Duits datacenter op dedicated servers. Het voldoet aan alle relevante compliance-eisen voor beveiliging (SAS 70 Type IIb, PCI DSS, SOX) en is GMP-compatibel en farma gevalideerd.

Printconnect.com platform Diensten

Private Cloud-platformdiensten voor bedrijfssamenwerking en -integratie
 • Hosting en administratie van zakelijke printconnect.com accounts
 • Iedereen met iedereen in contact brengen voor collaboratief werk
 • Taakgericht procesmanagement
 • Centraal taak- en taakmanagement
 • Gegevens- en informatiebeheer
 • Interfaces voor systeem- en machine integratie
Systeeminstelling en -integratiediensten
 • Analyse van bestaande processen bij de ontwikkeling en productie van verpakkingen en verpakkingen
 • Modellering van geplande processen op basis van een referentieproces - methode.
 • Configuratie en aanpassing van printconnect.com basis-software
 • Integratie van bestaande systemen en machines van het bedrijf, zijn klanten en leveranciers
 • Samenstelling van technische en commerciële specificaties en voorschriften
 • Prestatie-analyse en optimalisaties

AixPanoNow! Automatiseringsdiensten

AixPanoNow! Automatiseringsdiensten voor technisch ontwerp, artwork, prepress en productie

De AixPanoNow! Automatiseringsdiensten breidt de procesbeheermogelijkheden van printconnect.com uit en genereert on-demand artworks, stansmessen, enkelvoudige drukbestanden, meervoudige drukvertekeningen, baantekeningen voor rollendruk, en de bijbehorende specificatie- en goedkeuringsdocumenten zonder dat er grafische professionals en desktop graphics software tools nodig zijn.

Voorbeelden:

Visie en missie

Wij zien een wereld voor ogen waarin de verpakkingswaardeketen volledig gedigitaliseerd is in één naadloze stroom van artwork naar eindverpakking.

Onze missie is om de innovatieve kracht te zijn die volledig geïntegreerde, naadloze oplossingen heroverweegt op basis van diepgaand klantinzicht en met overtuigende gebruikerservaringen.

Waarom wij

AixPano biedt innovatieve oplossingen voor het verbeteren van de ontwikkeling en productie-efficiëntie van verpakkingen en de time-to-market door het gebruik van informatietechnologie en Cloud gebaseerde automatisering.

Wij zijn experts in de ontwikkeling en werking van technologie op basis van de volgende industriële revolutie, Industry 4.0. Wij zijn een team van verpakkingsspecialisten en IT-ingenieurs die gepassioneerd zijn in het creëren van baanbrekende ideeën om de administratie en productieprocessen te verbeteren.

Wij ondersteunen onze klanten – brand owners, retailers en verpakkingsproducenten - in alle fasen van de digitale transformatie: ontwikkeling van een bedrijfsspecifieke strategie, concrete concepten en hun praktische implementatie en werking.

Wij zetten onze klantenbehoeften om in waarden.

We use cookies to improve the usability of the website. By your visit you agree to this.
nl_NL

Versnelde time-to-market

On-demand generatie van artwork en drukbestanden

AixPano cloud-gebaseerde diensten bieden taak gebaseerde processen en 100% vooraf gedefinieerde technische en commerciële specificaties. Hierdoor wordt het beheerproces zeer efficiënt: Er zijn geen vragen en onduidelijkheden om een taak te voltooien. De tijdlijncontrole met automatische herinneringen voorkomt wachttijden. De on demand generatie van artwork, printfiles en de bijbehorende goedkeuringsdocumenten met de cloud gebaseerde AixPano Automation Services reduceren de tijd voor wijzigingen van weken naar minuten. Hierdoor is het mogelijk om de doorlooptijd voor het aanpassen of het ontwikkelen van een nieuw verpakking te verkorten van weken naar enkele dagen of zelfs uren.

Meer flexibiliteit en kortere reactietijden

Beschikbaarheid van gegevens en informatie

AixPano cloud based services make all information available at any time and provide a high degree of process control which means short response and reaction times. Each change is immediately visible to all process participants. All contents are automatically versioned and are always up to date. A search for data and information is not necessary. The collaboration between packaging manufacturers and brand owners and retailers is becoming much more interactive. This allows the customer’s needs to be better recognized and addressed.

Meer en geïndividualiseerde opdrachten verwerken

Vermindering van handmatige routinewerkzaamheden

AixPano cloud-gebaseerde diensten verminderen de werklast van handmatige routine-activiteiten. Bij de digitale processen zijn minder mensen betrokken. In veel gevallen zijn specialist en uitvoerder dezelfde persoon, omdat technische bewerkingen door het systeem worden uitgevoerd. Dit verhoogt de efficiëntie van de taakadministratie en de technische voorbereiding van de productiegegevens. Zelfs het genereren van variabele gegevens voor personalisaties van verpakkingen kan in de cloud worden verwerkt. In totaal kunnen in minder tijd meer opdrachten worden verwerkt. Dit maakt ook een efficiënter machinegebruik mogelijk.

Verbeteren van de kwaliteit en minimaliseren van de kosten

Efficiënt pre-productie proces

De beschikbaarheid van alle gegevens en informatie op elk moment voorkomt hiaten en verkleint de proceslussen. Fouten als gevolg van communicatiefouten en de tijdsduur van het achterhalen van problemen worden verminderd. Een efficiënt preproductieproces garandeert betere productieplanningsmogelijkheden en een efficiënter machinegebruik. Een groter aantal door de klant goedgekeurde opdrachten maakt een planning mogelijk die meer onder technische en commerciële overwegingen dan onder levertijdoverwegingen valt. Dit verlaagt de kosten voor machine-instelling en logistiek. Meer procescontrole heeft ook invloed op de productkwaliteit - minder fouten en minder klachten.

End-to-End Packaging Process Integration

Standaardisatie en organiseren van verpakkingsprocessen

De ontwikkeling, productie en verkoop/aankoop van bedrukte verpakkingen verloopt door samenwerking tussen bedrijven.
Digitalisering verandert de manier van zakendoen. Een effectief, digitaal totaalproces is als een goed concert, waarvoor u een goed gerepeteerd orkest nodig heeft.
AixPano ondersteunt haar klanten bij het standaardiseren en organiseren van hun verpakkingsprocessen en integreert klanten, leveranciers, systemen en machines.
Printconnect.com is het integratie- en samenwerkingsplatform voor verpakkingsprocessen, ontwikkeld door AixPano, dat de standaarden voor de technische en commerciële processen levert en de interactie van de deelnemers beheert.

Procesautomatisering

Vervanging van routinematige handmatige activiteiten

De mensen in de verpakkingsketen doen veel repetitief routinewerk. Dit geldt zowel voor de werkvoorbereiders als voor de technici.
AixPano ondersteunt haar klanten bij het implementeren van cloud-gebaseerde diensten ter vervanging van routinematige handmatige activiteiten.
De AixPanoNow! cloud services zijn gebaseerd op gedigitaliseerde kennis van verpakkingen en bieden intelligente algoritmes voor artwork, technisch ontwerp, prepress en productieprocessen voor verpakkingen. Op deze manier is het systeem bijvoorbeeld in staat om het genereren van artworks, printfiles, procesdocumenten, calculaties of rapporten op aanvraag uit te voeren.
AixPanoNu! cloud services vermindert de werklast voor handmatige routinewerkzaamheden en het aantal mensen dat erbij betrokken is.

Flexibele software aanpassing

Cross-functionele teams

Printconnect.com is a powerful collaboration and integration platform. But processes, interfaces and business logic have to be adapted to the respective customer requirements AixPano makes this adjustments in a agile working method. When working on a customer project, we build small and cross-functional teams in a flattened team structure. The team members communicate constantly with the customer. Agility with iterative processes characterized by short sprints allows us to test hypotheses and fuel development with data. For this AixPano has the focus on the people doing the work and how they work together

Hi-Trust cloud hosting

Hoogste beveiligingsniveau

Nothing is more important to us than the security of your data. That’s why AixPano hosts the platform in a high-security data center network in Germany on dedicated servers (private cloud). The data center works on the highest security level, with maximal performance and optimal service on its own darkfibre ring between three buildings (triple redundancy). The Data center is certified with SAS 70 Type IIb SOX and matches PCI DSS and Bafin requirements.